ВИДОВДАНСКИ турнир у Бановцима Дунав 27.06.2021.

27.06.2021.

Резултати и парови

 

Дрaгaн Лaзић зa прeдсeдникa 19.09.2020.

Дрaгaн Лaзић jeдини кaндидaт зa прeдсeдникa ШСС.

Нa oснoву прeдлoгa Шaхoвскoг сaвeзa Вojвoдинe уз пoдршку 17 дeлeгaтa ШСС-a Дрaгaн Лaзић je jeдини кaндидaт нa прeдстojeћoj вaнрeднoj скупштини кoja je зaкaзaнa зa 26. сeптeмбрa у Бeoгрaду.

ШСС гoдинaмa кубури и вaпи зa шaхoвским jeдинствoм. Вишe путa су истински шaхoвски рaдници пoзивaли нa jeдинствo уз дoнoшeњe oдрeђeних пoстулaтa, кojи ћe кoнцeнзусoм дa вaжe и буду смeрницa у циљу пoнoвнoг уздизaњa шaхa нa oвим прoстoримa.

Tрeнутнo je сaвeз у пoприличним дугoвимa, кojи зa oвaкo скрoмaн сaвeз дeлуjу кao врх Химaлaja, штo свaкaкo дoвoди и дo спрoвoђeњa aктивнoсти кoje су зaцртaнe гoдишњим плaнoм.

Дoскoрaшњи прeдсeдник Душaн Цoгoљeвић, пoкушao je дa пoмири сaвeз, aли уз нeспoрaзумe и мeђусoбнa нeрaзумeвaњa унутaр сaвeзa, кaсниje и нeслaгaњa и свe вeћa рaзjeдињeњa, кулминирaлa су oстaвкoм.

Прeлaзнo рeшeњe je биo дoтaдaшњи пoдпрeдсeдник Сaшa Aдaмoвић.

У oвaкo oзбиљнoм трeнутку, зa кaндидaтa сe пojaвиo Дрaгaн Лaзић. Кao истински зaљубљeник oд мaлих нoгу у шaх, сa вeликим искуствoм вoђeњa клубoвa у свoм рoднoм грaду, oбaвљaњa вoдeћих функциja пoчeткoм 2000-тe, a уз вeликo искуствo у приврeди, oдлучиo сe дa свojим знaњeм, искуствoм, a прe свeгa жeљoм, пoмoгнe сaвeзу.

Дрaгaн je oснивaч и ШК Сирмиум из Срeмскe Mитрoвицe, гдe je пoстигao вeлики успeх улaскoм жeнскe eкипe у И лигу Србиje. Клуб имa и двe сeниoрскe мушкe eкипe кoje сe тaкмичe у лигaмa Срeмa, a нajвeћe бoгaтствo кoje клуб пoсeдуje, кaкo сaм кaжe Дрaгaн je шкoлa шaхa сa брojним пoлaзницимa.

У врeмeну кoje дoлaзи пoтрeбнo je jeдинствo, рукa пoмирeњa, aли и eнeргиja зa рeшaвaњe прoблeмa. У свoм jaснoм прoгрaму рaдa кojи je прeдстaвиo истичу сe: трaнспaрeнтнoст у вoђeњу сaвeзa, рукa пoмирaњa, сaрaдњa сa институциjaмa, врaћaњe култa рeпрeзeнтaциje итд.

Дрaгaн Лaзић je прeд вeликим изaзoвoм, мoжeмo ли нa врх плaнинe?

 

НОВЕ ЛИГЕ

Одлука о почетку лига

Одлука о анексу правилника екипних такмичења

Анекс правилника

Изјава

Препорука

  МОЛ Срем Зонска лига
Парови
Пропозиције
Записник
Адресар

Сремска лига - парови и резултати

 

Због одговорности према играчима, а и друштвене одговорности принуђени смо да откажемо међународни турнир Видовдан. Видимо се идуће године.

We are canseling the inernational tournament Vidovdan because of COVID - 19. See you next year.

23.06.2020.

 

ПОЈЕДИНАЧНО ПОЛУФИНАЛЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ код нас од 24.02.-01.03.

РАСПИС

ПАРОВИ И РЕЗУЛТАТИ

 

 

Општинско првенство у знаку вируса од 08.02.- 15.02.2020.

РАСПИС

ПРАВИЛНИК

РЕЗУЛТАТИ

ШК Бановци Дунав су се спремали да угосте најбоље сениоре општине. Очекивано је бар 20-ак играча. На жалост турнир је почео и завршио са десет несаломивих. Грип је учинио да поред стандардне апатије буде овако мали број играча. Ове године општински шај је јачи за два бисера која су се појавила на овој смотри. То су дечаци који су 2008 годиште. Лазар Гиргис из ШК Бановаца, а Давид из ШК Сремац Војка. И већ су пали сениорски скалпови. Играли се 9 кола уз темпо игре 90 мин. и 30 сек. по одиграном потезу.
Најуспешнији од свих на крају је био ФМ Драган Ковачевић са 7,5, Живојин Гаврић други са 7,а Драган Будимир трећи са 6,5 колико је освојио и Милан Скоко.
Подељено је 8 награда од чега за најбољу јуниорке, најбољег јуниора и ветерана. Треба истаћи и сјајан наступ Јове Вуковића који и у деветој деценији сјајно игра.

Судије у саставу Јелена Станковић и Душан Игњатовић уз директора турнира Миодрага Станковића нису имали тежак посао, већ су несметано уживали у шаховски чаролијама.

Божићни рапид код нас 04.01.2020.

Резултати

Партије ПГН

Срећна Нова година !

03.01.2020.

Откуцајем 2020 године, постали смо за још једну годину старији, мудрији и полако се привикавамо, као да нам је први пут, улазак и све сигурније корачење кроз новију годину и све тако у круг...
Прошла 2019 година је била пуна шаховских догађаја које је наш клуб организовао или учествовао. Да не бисмо неки изоставили, сетићемо се оних најважнијих.
Већ почетком године, организовали смо Божићни рапид, на коме је учествовало 42 играча. Учествовало је три ВМ, Абрамовић, Стојановић и Лајтхајм, уз два ИМ Радуловића и Несторовић Дејана, два ФМ и још доста квалитетних играча. Тада је победио Михајло Стојановић са 8, колико је имао и Несторовић. Сјајан турнир, тако су га оценили играчи. Да је толико одјекнуо, говори број пријављених играча ове године, где ће сутра бити још више играча...
Дошло је и општинско такмичење где су наши играчи учествовали, а где је заблистао Милош М Станковић и најавио успешну годину, узимањем трећег места. Испред њега су били Петаков и победник Драган Ковачевић.
Дошао је на ред и кадетски Србије у Крагујевцу. Наш клуб је сваке године уназад 10 година учесник тих такмичења и не само учесник већ и освајач најсјнијих одличја. Милош је дошао до најсјајнијег одличја са 7,5 из 9 као првак државе до 16 година. Његова сестра Марија је у групи девојчица до 18 година делила треће место у веома јакој конкуренцији девојчица.
Након тих такмичења дошло се и до школског такмичења где смо поред пласмана ОШ Слободан Савковић из Старих Бановаца као екипа, имали и доста такмичара из наше школе шаха у Пироту. Треба поменути тројицу Лазара, Уроша, Милу, Ању, Милену, Огњена, Мирка, Хелену, Васко, Марко и Марија која је заузела друго место у држави.
Дошла су на ред и клупска такмичења где су се Бановци Дунав I борили за улазак у виши ранг, али услед несретних околности то се није десило. Ослонац су били ИМ Душан Секулић и Милош М Станковића, а уз Борислава Петровића, Илије Вуковић, Драгана Молдовановића, Алексе Алимпића, Далибора Жежеља и Миодрага Станковића чинили су добар састав. На крају скромно треће место.
Поред прве учествовале су и друга и трећа екипа. Другу су чиниле "девојке" Јасна, Марија, Ана, Мила, Мина уз Уроша, Лазара једног и другог, доајена Слободана Јовановић Кљабу. Трећу екипу чинили су дечица почетници из наше школе шаха. Срем још увек прича о њиховим партијама.
На ред су дошли турнири широм земље. На почетку каравана Видовдан А и Б у нашој организацији, где је учествовало велики број играча из земље и иностранства. Победио је ВМ из Ирана Шахин Лорпаризернг. У сјајном амбијенту, турнир је оцењен највишом оценом.
После тог турнира, наши играчи су били учесници у Параћину и Новом Саду, без значајнијих резултата.
На ред је дошло омладинско где су из нашег клуба позвани Милош и Марија Станковић. Милош се због долазећег европског у Братислави захвалио, а Марија је у Аранђеловцу играла јако добро, а уз мало среће могло се и до медаље. Ипак средина табеле је сасвим реална слика, њене тренутне игре.
Милош је са шампионима земље отпутовао у Братиславу где је уз велики рејтинг пад, забележио солидан наступ, али уз доста резерве и простора за бољу игру. Јесен нам је донео и други део лигашког такмичења, који смо већ описали и светско у Мумбају у Индији, где нас је представљао шампион Милош. Иста слика са европског само, други град, дали су доста повода да се размишља о начину припреме, вођењу екипе и осталим стварима који недостају како би се наша деца попела на кров Света.
Клуб је током првог дела године организовао и бројне брзопотезне турнире у клубу.
У смирај јесени, када се већ ближио крај године, Милош као шампион Србије није позван у репрезентацију Србије до 16 година. Зашто, то не знамо. Одговор званичан на то питање још увек чекамо и немамо га. Можда ће стићи у 2020. Милош је свој одговор дао наступајући на двојну регистрацију за новопазовачку Младост, где је као играч на 4. табли забележио најбољи резулат на другој лиги Србије са 8,5 из 11, уз 6 победа и 5 ремија. Довољно да доста скочи и са рејтингом и поврати пољуљано поуздање. Трофеј Београда, следећу станицу, Милош је искористи, постао фиде мајстор и показао да није случајно првак Србије до 16 година и 4. играч до 20 година у Србији.
Имали смо још један важан догађај где је наш клуб био технички организатор женске лиге Војводине, где су наступале Марија Станковић, Јасна Шакотић и Ана Шакотић за једну екипу, а Мина Раденковић, Мила Раденковић и Ања Чепрња за другу екипу. Прва екипа је уз мало среће могла до првог места, али ни треће место није неуспех. У сјајном амбијенту хотела Новелауно, виђене су спектакуларне борбе где је Сирмиум заслужено победио. Треба напоменути да је по први пут вршен пренос партија уживо у историји такмичења у Војводини.
На крају године ШК Бановци Дунав су били учесници смотре кадета у Суботици, односно кадетско првенство Војводине. Учествовали су до 10 година Ања Чепрња заузевши 4 место и Огњен Марчета 17 место. У групи до 12 година Лазар Гиргис и Урош Милутиновић. Успели су и да се састану где је неискуснији, али велики таленат Лазар победио Уроша. На крају Лазар делио 12, а Урош 8 место. У групи до 14 година прва медаља Мила 2 место, док је Батица зазео високо 4 место. До 16 година Марија Станковић је била апсолутни победник у две групе 16-18 и донела прво злато. Друго злато донела је Ана Шакотић до 18, а друго место Мина Раденковић. Да су се на такмичењу појавили Милош М Станковић и Алекса Алимпић, колекција би се засигурно увећала, али ни овако није лоше.
Заједно смо пловили кроз ову годину, сумирајући наше резултате. Надам се да сте се и ви лагано присетили неких момената, за тренутак застали и одвезли се на неки од тих турнира. Било је пуно лепих момената. И таман помислите да је прошла година била успешна, дође следећа и демантује вас.
Хоћу да пожелим свим играчима, да им и ова 2020 донесе пуно успеха, здравља и смеха. Некада сам својим пријатељима пожелео добро здравље, љубав, срећу и новац. Изгледа да сам и сам постао годину дана старији и мудрији и ако нећу то да признам, па сам својим пријатељима, а и вама драги читаоци решио да пожелим срећу и пуно смеха. Није увек правило, али ако се смејете, онда сте вероватно и заљубљени, здрави у довољној мери, задовољни сте послом који обављате и имате довољно новца.
ШК Бановци се скоро сваке године трансформишу, а ми настављамо својим путем. Из нашег воза испадају они који су нешто научили у овом клубу, а желе кренути својим путем или копирајући дешавања из овог клуба у неком другом клубу. Копија је увек више, а оригинал само један. Ми се трудимо да гајимо добре односе са свим клубовима, радо прискачемо у помоћ другима, али не дамо да се ремети наш рад, уноси немир, кроз уцене и ултиматуме, а ми настављамо путем којим се ређе иде.

 

Божићни опен рапид ШК Бановци Дунав

Место одржавања ШК Бановци Дунав, ЦМЗ бб Бановци Дунав
Време одржавања 04.01.2020. од 10 часова, потврда до 30 минута раније.
Број кола 9
Темпо игре 10 мин. и 5 секунде после сваког потеза.
Шаховске гарнитуре обезбеђене.
Турнир се рејтингује.

Уписнина: ВМ 200 динара, жене и омладинци 400, остали 600 динара.
Број играча до 50.
Рачунају се играчи који се први пријаве.
Пријаве на мејл skbanovcidunav@gmail.com или
тел. 064 11-36-478

Прва гарантована награда 5000,00. Остале ће се формирати и за најбољу жену и остале специјалне награде на основу броја пријављених играча.

Традиционални 11. дечији шаховски турнир у Старим Бановцима 27.10.2019.

РАСПИС

РЕЗУЛТАТИ

Дечаци млађи

Дечацои старији

Девојчице млађе

Девојчице старије

Mумбај – домаћин најбољим младим шахистима света 30.09.2019.

ПРОЧИТАЈ ВИШЕ...

 

Слаб пулс недовољан за јако срце 12.08.2019.

Братислава је у преподневним часовима 11. Августа испратила учеснике Европског кадетског првенства. У протеклих десетак дана, били смо приковани и фокусирани за оно шта се збива када се укључе часовници од 15 часова. Због разних могућих злоупотреба, каснило се сваког дана 15 минута са преносом уживо. Оно што се очекивало као проблем, испоставило се као тачним. Студентски дом, где су били наши такмичари са није положио испит када се говори о интернет конекцији. Слаб проток за оволики број такмичара, а за спремање партије за следеће коло, захтевао је од такмичара паролу: СНАЂИ СЕ ! Билу су ту на сву срећу браћа Арсовић који су својим саветима помагали такмичарима да се што боље спреме.
Навијали смо свим срцем за наше такмичаре. Оно што је свима недостајало јесте стабилност у игри. Биле су велике варијације, како у игри тако и у резултату. Највише поена од свих такмичара сакупио је Стефан Тадић са 7 поена. Завршио је на 8 месту, са истим бројем бодова као и освајач медаље, али је имао лошије додатне критеријуме. Очекивало се више од Марине Гајчин до 18 међутим након слабих првих пет кола, није могла више од 11 места са 6 поена. Очи су биле упрте и у Јовану Срдановић. Овај пут је Јована одиграла слабо други део турнира и само 5 поена и 32 место. Од осталих шампиона Србије Дејан Оморјан је кренуо јако лепо у прва три кола. Након тога до краја је освојио јо само 2,5 поена за укупно 4,5 поена и 49 место. Катарина Несторовић је такође имала веома добар старт, али је везала на крају три пораза уз само 4 освоје поена и 48 место. Дакић Марта 4,5 поена и 48 место.  Имао се утисак да је у кључним моментима могла још. Хана Денић је сво време била међу водећим такмичаркама, али у задњем колу изгубила је и са 6 поена заузела 11 место. Лука Ристић је играо доста добро, али су га порази у 4 и 9 колу искључили из трке за медаљу па са је 5,5 освојио 43 место. Јован Кисић са 5 поена заузео је 59 место. Ана Багаш је одлично стартовала. У трећем колу испустила победу, ремизирала. Након тога јако скроман резултат и 4,5 и 45 место. Код најмлађих Вук Ћирковић је освојио 5 поена и 37 место, а Ивана Јовановић 4,5 и 30 место. У својим групама нису били лоши Милош Милошевић, Павле Ћирић и Андреа са 5,5 поена и Андреј Љепић са 6,5 који је завршио на 10 месту.


Милош Станковић шампион Србије до 16 година, кренуо је сјајно. Након 2 победе у трећем колу имао је чист реми. Одиграва и према сопственом признању несхватљиво грубу грешку и доживљава пораз. Тај пораз, као да је утицао на комплетну игру и његово расположење до краја турнира. Успео је још само 4 пута да ремизира и два пута изгуби, што га доводи до прескромних 4 поена и 77 местом. После битке је лако бити паметан, али је ова шанса отишла у неповрат. Следећа велика прилика биће окупљање кадета у Индији у Мумбају на првенству Света.
Можемо сумирати да нисмо имали, континуитет, озбиљност, преданост, истрајност и срећу да би се дошло до медаље. Најуспешније земље су свакако са простора бившег СССР-а. Русија је сакупила убедљиво највише 12, од чега 3 злата, 6 сребра и 3 бронзе. Азербејџан 5 медаља, од чега 2 злато, 1 сребро и 2 бронзе. Пољаци имају 2 злата, Јермени 1 злато и 1 сребро, баш као и Чеси. Французи, Турци и домаћини Словаци по 1 злато, Украјина 1 сребро и 3 бронзе, Холандија 1 сребро и 1 бронза, Белорусија 1 сребро, а Грузија, Немачка и Израел, по 1 бронзу. Као што видимо ни из Хрватске, Словеније, Босне и Херцеговине, Македоније и Црне Горе, нема медаља. Суша на Балкану...

Шах треба бити много озбиљније схваћен и подржан од стране наше државе. И уместо да се шах уведе као редован предмет, баш како је у Русији и Азербејџану, полако се гаси и као изборни прдмет и од идуће године, у школама ћемо га гледати искључиво као секцију !
За то време, ШСС и њено руководство очигледно не раде ништа по том питању, а време тече и не ради за будућност шаха. Оно што су могли да ураде, а нису и ако је обећано јесте окупљање првака Србије пре овог такмичења и рад са селекторима, а било је пар месеци како би се урадила припрема. Све се своди на новац, којег у савезу нема, према тврдњи садашњег руководства и дугова који су наслеђени од претходника и тако у круг и тако у круг, а „ Године пролазе нервозним кораком, године пролазе ми стојимо, јесмо ли сретнији јесмо паметнији, године пролазе ми гледамо“, баш како пева Бајага.  

 

Братислава – Европско првенство у шаху 02.08.2019.

РЕЗУЛТАТИ

ПАРТИЈЕ УЖИВО

После завршеног кадетског првенства Србије прошло је три месеца. Одиграло се у међувремену још пуно партија. Било је ту и успона и падова код свих наших кадета. Очекивано за њихов узраст и сазревање.
У четвртак 01. Августа на пут је кренула повећа група од чак 27 такмичара. Релативна близина учинила је да се на пут отисне оволики број наших такмичара. Међу њима су и шампиони државе, Оморјан, Станковић, Тадић, Ристић, Несторовић, Срдановић, Дакић, Денић итд. И док пишемо ове редове данас када је Свети Илија почиње европско првенство. Испаровано је прво са почетком од 15 часова и тако ће бити сваки дан, осим последњег кола, када ће се играти од 10 часова. Игра се по темпу од 90 минута и 30 секунди по одиграном потезу, плус након 40 потеза, додаје се још 30 минута. Посластица за оне који играју по пет сати...Оно што је најважније нема слободног дана. Сваки дан по једна партија. Зоран Арсовић и његов тим ће имати пуне руке посла како би што је могуће боље спремили наше такмичаре. Наравно ту су и тренери такмичара. Надамо се да ће бити много боље интернет везе, јер како сада стваре стоје, интернет везе  су преоптерећене и тешко се комуницира.
Иначе, наша експедиција је смештена у Студентском дому, који је најближи турниској сали. Кажу да се у близини налази и велики шопинг мол, а ни центар им није далеко.
ШК Бановци Дунав опет имају првака Србије. На пут је кренуо и Милош Станковић. После турбулентних летњих турнира, уследило је хлађење, опоравак и припрема за европско првенство. И ако је добио позив да одигра омладинско Србије, које се завршило пре неких недељу дана, захвалио се на позиву.
Све је подређено првенству Европе. Пожелимо нашим такмичарима што више добрих игара и победа. Надамо се да ће нас неко и обрадовати медаљом, јер смо почели и ми стидљиво да их поново доносимо са оваквих такмичења.

 

РЕЗУЛТАТИ А турнира

РЕЗУЛТАТИ Б турнира

Иранац Шахин за нијансу бољи од Радловачког

15.07.2019.

У сазвежђу летњих шаховских турнира један има посебан сјај. Иако се одржава тек шесту годину, Међународни турнир Видовдан никога не оставља равнодушним.
Detalj iz turnirske sale/M. Stankovic
Фото: М. Станковић/Детаљ из турнирске сале

Организатор је ШК Бановци Дунав, уз свесрдну помоћ СО Стара Пазова, тамошње Туристичке организације, као и привредника с територије општине, иначе великих пријатеља шаха и клуба. Захваљујући заједничким снагама и напорима допринели су да овај турнир сија пуним сјајем.

У Старим Бановцима окупили су се играчи из пет земаља - Србије, Турске, Русије, Ирана и Босне и Херцеговине. На А турниру учестовало је 37 играча, а на Б 25. Турнир, чији је наградни фонд био 3.000 евра, био је изузетно занимљив, нарочито А турнир, где је 20-ак играча конкурисало за највиши пласман и награде. Пажњу су привукли прошлогодишњи трећепласирани такмичар, велемајстор из Ирана Шахин Лорпаризангенех, као и наш велемајстор Александар Ковачевић. После великих борби, уз доста среће и упорности, али и знања, победио је Иранац, са седам поена из девет партија, испред нашег интермајстора Јована Радловачког који је имао исти број бодова, али слабије додатне критеријуме.

Треће место заузео је ФИДЕ мајстор Есат Баглан из Турске са шест бодова. На четврто место са 5,5 поена пласирао се први фаворит турнира, велемајстор Александар Ковачевић, а одмах иза њега, са истим бројем бодова, и његов ученик ФИДЕ мајстор Дејан Оморјан. Најбољи домаћи клупски играч био је Милош М. Станковић са пет бодова, а најбоља шахисткиња Езра Оз Ирем из Турске са 4,5 поена.

На Б турниру доминирала је играчица из Турске, Мусту Хатиче Ашли која је сакупила 8,5 поена. Наш најбољи играч био је Милош Симоновић, који је био пети са 5,5 поена. Иначе, сви учесници оба турнира су награђени. Видовдан 2019 је праћен уживо на две табле, а судије Душан Игњатовић, Јелена и Миодраг Станковић одсудили су за највишу оцену.

Какав је турнир био можда најбоље говоре речи захвалности које је упутио један од учесника Златко Кадар:

– Честитам вам на сјајно организованом турниру. Очигледно је да сте уложили много труда, енергије, знања, воље и ентузијазма, наравно и новца, да цео турнир протекне у најбољем реду. Шах јесте магична игра, а ви сте у организацији допринели да сви ми, као учесници турнира, осетимо лепоту ове игре. Осам дана остаће у лепом сећању и мени и деци, како оно што се дешавало на самом турниру, тако и оно лепо ван њега. Желим вам још много оваквих турнира и да дуго трајете. Направили сте нешто што ће играчима остати у лепом и дугом сећању – истакао је Кадар.

Током турнира такмичарима је обезбеђена туристичка тура, а том приликом обишли су Кућу фудбала, Словачку кућу, упознали се са културно-историјском баштином општине, као и музеј Мацура у Новим Бановцима.

 

 

Првак Србије из Старих Бановаца

14.05.2019.

Тај тренутак се дуго чекао. Многи нису веровали у њега, његову породицу и нису га доживљавали као неког ко ће се укључити у борбу за медаљу. У њега су веровали људи из блиског окружења његове породице, његов тренер Новак Пезељ и Мариана Тишма из Новог Сада.
13. кадетско првенство Србије у шаху одржано је у Крагујевцу. Учествовало је 313 деце, велики број, обзиром на околности, али ипак, љубав према шаху, жртва родитеља, баба и деда учинила је да се појави оволики број деце.
Све је почело споредним догађајима 26.04.2019. до 29.04.2019. када је почео редован шах. Главни догађај...све очи су упрте у пехаре у медаље и све оно што оне доносе, поред учешћа на првенсту Европе и Света. За то су потребне победе. Деца концентрисана, добро припремљена, са дозом треме, чекају да родитељи изађу из турнирске сале и да судија означи почетак борбе. Севају блицеви и камере ка такмичарима. Дају се последња упутсва гестикулацијом. Прво коло је прошло у знаку фаворита, скоро код свих група. Родитељи нестрпљиви, тренери у анализама, Шумарице кључају. Сјајно од стране ШСС што је по први пут у историји омогућио пренос партија уживо. То је шах и заслужио, као и деца у турнирској сали. Добро је што се  критика и добра анализа прихватила. У тих 16 партија које се преносе уживо, брзо прође време и дочека се крај кола. Такмичења никад квалитетнија, изједначенија, боља.
ШК Бановци Дунав су могли бити далеко бројнији. Ипак и они што су отишли остварили су запажен успех. У групама 8 и 10 година нисмо имали представнике и ако клуб има и у тим старосним групама децу. У групи до 12 година код девојчица, Мила Раденковић је била фаворит из сенке и она је тај терет осетила. На крају скромно 12 место са 4,5 бода. Матија Илијев је оправдао очекивања, јер као 27 носилац и на 27 месту је и завршио. Код девојчица до 16 година Мина Раденковић као 15 на рејтинг листи завршила је на 9 месту у веома доброј конкуренцији са освојених 5 бодова, а Ана Шакотић са истим бројем бодова стартовала је са 10 места, а завршила као 7. Недостајало им је свега 0,5 бода да би се домогле трећег места. У групи девојчица до 18 година многи су мислили да је Марија Станковић залутала. Ипак она је пожелела да се такмичи са најстаријим девојчицама и ако је имала право да игра до 14 година. Већ на старту прва победа. До краја шампионата још 1,5 бод, што је сврстало на деобу трећег места са Ањом Симић из Ниша. Сви додатни критеријуми су били изједначени, па је неко морао кући однети медаљу. То је помоћу извлачења папирића урадила Ања Симић из Ниша.
За крај остављам кажу можда и најквлитетнију групу, дечака до 16 година. Тој групи је недостајао Лука Будисављевић који је отишао у групу до 18 година. Ипак и без њега, група је била за респект. Милош Милошевић, Душан Мијатовић, Марко Ивановић, Петар Спасић, наш Милош Станковић, Далибор Радисављевић, Марко Новаковић и Дино Мустајбашић, својим квалитетима могли су да се умешају за медаљу. Остали, ипак тренутно нису могли. Из кола у коло издвојила се та група дечака. Често се колач делио на два једнака дела. Они који су ипак у директним дуелима више побеђивали издвојили су се. После 6 кола два Милоша су се издвојила са по 5 бодова, испред Душана Мијатовића са 4, Петром Спасићем, Марком Ивановићем и Марком Новаковићем са 3,5. У седмом колу Мијатовић узима пола бода Милошевићу, док је на другом столу Милош Станковић демонстрирао ( кажу многи ) велемајсторску игру и побеђује Новаковића. Калкулација је јасна. Због додатних критеријума, Милошу Станковићу који је повео караван са пола бода предности у односу на Милошевића, мора у задња два кола да победи.У осмом колу неугодни дечак из Ариља, Матија Николић. И ако није важио за фаворита, поједине дечаке је намучио па и Милоша. После очајног отварања Милош демонстрира одличну игру у средишњици и завршници и побеђује. На другом столу Милошевић исто то чини против Мустајбашића. Пред последње 9 коло, Станковић води са 8, прати га Милошевић са пола бода мање и Ивановић са 1,5 бодом мање. У деветом колу права драма. Милошевић је прегазио Младена Поповића из Крушевца и чекао је кикс Станковића који је играо белим фигурама против Спасића, четвтог носиоца. Вођена је велика борба, све очи су упрте у њихов дуел. Једни су навијали за реми и нову титулу Милошевића, други опет за новог првака. Све је мирисало на реми у драматичној завршници. Ипак Станковић сјајним маневрисањем и садејством ловца и даме успева да уђе у завршницу ловац проти скакача, са два пешака више и повољнијим положајем краља. Кренуле су да пљуште честитке, еуфорија је била неописива. Зелена боја Шумарица се код неких помутила услед суза радосница. А шампион ? Док су га сви тапшали, честитали, био је прескроман, не дајући никакав наговештај радости. Ову победу посвећује својој баки Мили која га је научила првим шаховским корацима. Са 8 бодова у оваквој групи, фантастичан је резултат, рекли су многи. Заслужено, одлази пут Братиславе и Мумбаја да репрезентује Србију на Европско и Светско првенство ове године.

 

Првенство општине Старе Пазове 2019

РЕЗУЛТАТИ

У фебруару је општину Стара Пазова почела да тресе грозница. Није од хладног времена, а није ни од грипа који је владао. Почело је општинско првенство за сениоре у шаху.
Окупило се двадесет и пет играча, различитог старосног доба. Најмлађа Мила Раденковић и најстарији доајен нашег новинарсва и успешан шахиста, маестро Јован Вуковић. Баш чика Јова, како га многи зову, рече да од кад се одржава општинско такмичење није се окупило квалитнији састав. Многи се питају зашто ? На турнир су дошли ФМ Урош Петаков, ФМ Славко Азарић, ФМ Александар Стаменковић и ФМ Драган Ковачевић. Поред њих времешни, али једнако добар Милан Скоко, Живојин Гаврић, Никола Гајин, али и млади лавови који су се већ доказали на овим општинским првенствима, Вукашин Грчић, Милош Станковић, Марија Станковић, Илија Вуковић, Александар Савић.


Једва се чекао старт. Велики број посматрача се окупио у некад успешном шаховском центру Срема у шах клубу у Новој Пазови.
Вођене су велике борбе, из кола у коло било је много изненађења. Мила Раденковић победила Јована Вуковића, Марија Станковић ремизирала са Николом Гајином и победила бившег првака општине Србислава Суботића. Александар Савић је показао да у будућности тек предстоји да покаже још боље резултате. Ремизирао је против Милана Скоко.
Вукашин Грчић је подбацио. Од њега се више очекивало, баш као и од Илије Вуковића. Пријатно изненађење је био Тигран Окиљ, који је својевремено био велика нада нашег шаха и омладински првак Војводине. На крају је ипак посустао, јер је након несрећног пораза од Милоша Станковића, погубио конце и остао без награде и високог пласмана.


Милош Станковић се до задњег кола борио за прво место. На крају уз реми са Живојином Гаврићем, поделио је друго место са ФМ Урошем Петаков. ФМ Азарић и ФМ Стаменковић, су заузели четврто место и пето место. Шесто место припало је Гаврићу, а седмо Молдовановићу. То су уједно и награђени играчи.


Круна је заслужено припала ФМ Драгану Ковачевићу, који није доживео ниједан пораз, уз ремије са другим, трећим, четвртим и петим. Играо је најконстантније, на моменте, јако атрактивно, нападачки, како он то уме. Лепо је што се након Међународног турнира Видовдан у Старим Бановцима вратио и то на маестралан начин. Уз прву новчану награду, подигао је и прелазни пехар који је установљен од ове године.


И ове године судио је ФА Миодраг Станковић, који није имао тежак задатак, јер се играло у фер и коректној атмосфери.
Следеће године очекују нас Бановци Дунав. Жељно ишчекујемо нови турнир, са провереним асовима и дечицом која употпуњују овај леп, атрактиван и узбудљив турнир.

 

 

Добро дошли у Измир 27.01.2019.

Град Измир датира још из прве половине трећег миленијума пре нове ере. Лелези су аутохтони народ из Мале Азије који су га и саградили. Почетком новог миленијума Измир тадашњу Смирну су населили Грци. Град Смирна потиче од богиње Мирне, чији је симбол лавља глава.

Првобитна Смирна је опасана бедемима на брежуљку, али је напуштена. Нова Смирна је основана од стране Александра Македонског на југу залива. Град је на том месту насељен после 295 године пре н.е. Од 4.века био је у склопу Византијског царства, а од 1424 до 1919. у склопу Османског царства. 1919 до 1922 године био је под Грчком окупацијом, да би од 1922 после Грчко-Турског рата, поново припао Турској. Тада и званично добија назив Измир. Град излази на Егејско море и друга је лука по величини у Турској, одмах иза Истанбула.

Кажу да је то главна ивозна лука са око 3500000 ( три и петсто хиљада становника ) и трећи је град по велични иза Истанбула и Анкаре. Интересантно је обилазити Измир град са отменим четвртима који се наслањају на старе четврти које вас враћају у давну прошлост овог града.

Налазимо се на београдском аеродрому 27.јуна 2018. када смо дочекали 20-ак чланова Шаховског клуба Апајдин из Измира. Разлог њиховог доласка је Видовдански турнир, након чега су одиграли и Параћин. Однос који је заснован на поверењу, произвео је и позив да одиграмо Шевенинген меч против њиховог шаховског клуба у скопу припрема за Турски кадетски шампионат који се управо одржава.
Од идеје до реализације прошло је јако мало времена тако да је наш тим састављен махом од играча из ШК Бановци Дунав, Милош и Марија Станковић, Ана Шакотић и Александар Савић, потпомогнут Новицом Трифуновић  из Лознице, Луком Мушкиња из Инђије, Славком Угљешић  из Мачванске Митровице и Лавом Пајчин из Новог Сада, уз Јелену и Миодрага Станковића као вође пута полетео са аеродрома Никола Тесла за Измир.  Иначе сва ова деца су носиоци државних или покрајинских медаља. Ана, Марија, Лука и Милош прваци Војводине за ову годину.
Срећу су нам пожели родитељи ове деце, а ми 11.01. кренули у непознато у сусрет пријатељима из Турске. После 90 минута лета до Истанбула искрцали смо се на њихов највећи аеродром Кемал Ататурк, где смо после пар сати чекања на лет и временске разлике од 2 сата полетели за Измир. После сат времена слетели смо на аеродром Аднан Мендрес који је смештен на неких 18 км од центра. После уобичајне процедуре, наши пријатељи су нас стрпљиво чекали, док је киша лила као из кабла. Потпомогнути мраком, непознатим и умором, једва смо чекали да се домогнемо хотела. Након једно пола сата вожње у скоро преплављеном Измиру, где је киша непрестано падала претходна три дана, ушли смо у хотел али и нови дан, јер је часовник био неумољив, прошло је 40 минута после поноћи. Нисмо се ни окренули, морали смо да устанемо, јер нас је чекала церемонија отварања у њиховом колеџу, где се играо први турнир у трајању од два дана.

Школа је почела да се пуни децом где ће се играти три одвојена турнира. До 8, до 10 година, и опен, где су наступила наша деца. Веома лепо смо представљени на церемонији отварања,Играо се темпо игре од 60 минута и 30 секунди почев од првог потеза, 5. рунди. Све то је пратила и Измирска телевизија која је затражила и добила интервју са вођом нашег тима, Миодрагом Станковић. Након два дана борбе, премора од пута, најбоље се снашао Лав Пајчин који је заузео друго место, са истим бројем бодова као и првопласирани.

На церемонији доделе медаља, групи девојчица је доделио медаље Миодраг Станковић.


Главни турнир је одигран у наредних четири дана у хотелу Виста где смо и били смештени. Осам кола се играло уз темпо игре 90 минута и 30 секунди почев од првог потеза. За време ова два турнира, расло је поверење нас гостију и домаћина. Родитељи Апајдин тима су били присутни свих ових дана. Веома љубазни, срдачни, видело се да су се радовали нашим присуством. Учили смо једни од других. Ми наравно смо гледали њихову марљиву децу, која нису играла на другом турниру, како долазе од 9 часова у њихову тренинг салу и из ње излазе после 10-ак часова. Наоружани лап топовима и шаховским програмима, уз надзор њихових тренера, брусили су форму за њихов предстојећи шампионат. У паузама су одлазили у турнирску салу, како би видели стање на таблама њихових другара. Турнир је протекао у доминацији Апајдин тима. Осим Милоша, Лава и Александра Савића, који су одиграли добро, остали су подбацили. Анализирали смо разлоге лоших игара и дошли до важних одговора. Наредни период који нам предстоји до државног служиће да те ствари исправимо.


У ретким тренуцима предаха, јер су се играла два кола дневно, баш као и на њиховом предстојећем државном, љубазни домаћини су нас извели у њихов традиционални ресторан,  где нас смо уз њихову музичку групу уживали у таковитима музике. Поред ресторана сваки слободан моменат смо користили да што више упознамо град, па смо успели да обиђемо Сат кулу, чувени Кемералти ( тржница на отвореном ), али и музеје и стари град.

У самом центру града налази се прелепи Културни парк, са атлетском стазом, великим палмама и фонтамама. Градски булевари су широки, такође са великим палмама, неизбежним жутим такси возилима, који су преплавили булеваре и као кобци, чекају да им неко узвикне такси да уз шкрипу кочница, зауставе возило и љубазно вас одвезу на тражено место.
Након завршеног турнира, исте вечери упутили смо се у њихов клуб где смо играли брзопотезни турнир и дружили се до касних вечерњих сати. На жалост, време је било да се растанемо. Они су већ сутра ујутру кренули пут Анталије на државно, а нас је такође чекао лет у нашу Србију. На растанку виђене су и сузе, топли загрљаји, стегнуте руке пријатељства и велика жеља да се ова сарадња настави и ако је могуће продуби. А ми већ у авиону, рани јутарњи сати. Сунце се на истоку буди, а запад још увек спава... Уморни, али са пуно утисака и купљених сувенира за своје најдраже враћамо се школским обавезама, да што пре надокнадимо оно што смо пропустили. Имамо срећу да нас разумеју и толеришу, јер ова деца сигурно исписују странице нашег шаха...

БОЖИЋНИ ОПЕН РАПИД код нас 05.01.2019.

РЕЗУЛТАТИ

Партије ПГН

РАСПИС

 

Збогом стара, добра нам била нова 01.01.2019.

РЕЗУЛТАТИ

Живот брзо пролази, а камоли дани, који као све више и више убзавају и окрећу још један круг.
Отишла нам је тако и 2018. година која је са спортске стране обиловала многобројним спортским догађајима уопште.
Што се тиче шаха, кренимо од репрезентације. Променом новог руководства у ШСС, десио се неспоразум на релацији најбољи играчи и савез. Епилог је да је на олимпијаду у Батумију наступила подмлађена репрезенатација код мушкараца. Девојке су наступиле тада у тренутно најјачем саставу. И једна и друга страна су на губитку. Под хитно се треба сести за сто и закопати ратне секире.
У кадетском шаху блистала је Теодора Ињац. Треће место на првенству Света до 18 година, што нам подгрејава наду да можемо опет имати неку нову Милунку или Алису.
Није се обрукала, чак и више од тога. До задњег кола била је на првом месту код девојчица до 16 година Јована Срдановић, али на крају само 4. место. Да су јој пре турнира понудили то место, сигурно би била прихватила. Овако остаје жал за медаљом.

ШК Бановци Дунав су имали веома богату сезону, јер се клуб такмичио са три тима, два мушка и женским у нашим лигама, имао доста обавеза око школских такмичења где су наступали њени чланови, кадетских првенстава и наравно великог Видовданског опена, који прераста у озбиљан међународни турнир. Велики број играча из Турске, Молдавије, затим долазак Иранског велемајстора и играча из Румуније, најављује да би се и у 2019 години могао одиграти још успешнији турнир.

Мушке екипе су се такмичиле у трећој и четврој лиги. Клинци су у четвртој лиги добро стартовали, али на крају нису имали даха да би дошли до првог места. Исто се десило и мушкој екипи. Несрећни порази од Радничког из Шида и нерешен исход против Слоге из Инђије у готово добијеним мечевима, коштали су Азару, Секулу, Милоша и дгугове уласка у другу лигу.
Круна клупског шаха је свакако наступ женске екипе у првог лиги у Зајечару.
Веома млада екипа, Јована Срдановић 15 година, Нургул Салимова 15, Марија Станковић 13, Ана Шакотић 15 чиниле су основни састав на том турниру. Јасна Шакотић је наступила на само једном мечу, а Јелена Станковић није наступила. У таквом саставу супротствавиле су се наше девојчице доста искуснијим такмичаркама, бившим и садашњим репрезентативкама, али на крају срећа није била на нашој страни, испале су из лиге. Пре почетка такмичења су и емоције радиле, што је и прихваћено од руководства, па се и отишло са овим саставом. После свега, нема кајања. Ово је било непроцењиво искуство за ове младе такмичарке, које су свакако будућност нашег шаха.
Колико им је стало не може се речима описати. Покушајте да замислите те девојчице, након партија саме у соби, како пригушено јецају за пропуштеним приликама. Нема им се на ничему замерити. Браво девојчице !!!

Не треба заборавити свакако и највећи успех у историји ОШ Слободан Савковић из Старих Бановаца. Њени ученици Милош и Марија Станковић, Милош Симоновић, Урош Милутиновић, Милена Добријевић, Нада Драшковић, Богдан Вујичић и Василије Андрић подарили су својој школи за 260 година постојања, сребрну медаљу на државном школском у шаху, које се одржало у Зрењанину.

На измаку старе, дочекујући нову, одржао се кадетски фестивал Војводине у Новом Саду.
Од 108 такмичара треба напоменути да је највише такмичара било из Аљехина, ДШК Капабланке и Бановаца Дунав по 9, што је чинило четвртину укупног броја. 22 такмичара је било из Новог Сада, што је признаћемо јако мало за овакав град.
ШК Бановце Дунав су представљали до 12 година Богдан Вујичић и Мила Раденковић, до 14 Матија Илијев, Алекса Алимпић, Александар Савић, до 16 Ана Шакотић, Мина Раденковић и Милош Станковић и до 18 година Марија Станковић.


Највише нејасноћа је било око наступа Марије Станковић до 18 година. У жељи да се такмичи са старијим такмичаркама и ако је по годинанама до 14, пријавила се као једина у тој групи. Због тога су спојене групе 16 и 18 година код девојчица. На крају претпоследњег кола Ана Шакотић је имала пола бода више од Марије, а 1,5 од Мине Раденковић. То је значило да је Ана првак до 16, а Марија првак до 18 година, па су склопиле клупски реми. Наша трећа такмичарка, Мина Раденковић, окитила се сребром, док је највећи фаворит Маријана Билић заузела тек 3 место.
Поред златне Марије и Ане, злато до 12 година је узела и Мила Раденковић, док је Милош до 16 година направио још један скор 9 из 9 и донео још једно злато у Бановце Дунав. Код дечака до 14 година, где је по многима ова група била поред тога што је била најбројнија и најквалитетнија, Алекса Алимпић се домогао бронзане медаље.
Сви ове такмичаре чека кадетски фестивал Србије који ће се одржати у време Ускрса.

До тада ШК Бановци Дунав свим својим навијачима и читаоцима који прате наш сајт жели успешну Нову 2019 годину.

 

БОЖИЋНИ ОПЕН РАПИД код нас 05.01.2019.

РАСПИС

Пријављени играчи

 

25. јубиларни турнир деце „Шах у школе“ 8.12.2018.

РАСПИС

ОПЕН СРЕМ - рапид 24.11.2018.

РАСПИС

Резултати

ОДРЖАН 10. ДEЧИJИ ПOJEДИНAЧНИ ШAХOВСКИ TУРНИР
Бaнoвци Дунaв

27.10.2018.

РАСПИС

Резултати

 

Прва лига Србије – Ваљево и Зајечар 30.08.2018.

ПАРОВИ И РЕЗУЛТАТИ

- ЖЕНЕ

- МУШКАРЦИ

 

Од 31. Августа па све до 10. Септембра водиће се велике борбе у Ваљеву за мушкарце и у Зајечару за жене.

Наши најквалитетнији шахисти и шахисткиње, укрстиће копља у веома нестабилном и трусном подручју, каква је данас на жалост шаховска Србија.

Код шахиста по слободној процени, прошлогодишњи првак Словен Рума, има велике шансе да други пут узастопно буде првак државе. Евентуално, рачун им могу помрсити неугодна и млада екипа Јелица Горачић и Ваљевски ШК 2005. Остали ће тражити да се докопају деветог места и више које им гарантује опстанак.

Што се тиче женске лиге, имамо већ један клуб који је отказао учешће. То је екипа Радничког из Ћуприје. 11. клубова покушаће да испуни зацртане планове. У том букету ружа, по први пут у историји ШК Бановци Дунав, су чланови прве лиге. Агилна и храбра управа је донела закључак, да се да шанса најмлађим шахисткињама, које ће чинити будућност нашег шаха. Поред искусне Јасне Шакотић и Јелене Станковић, за Бановце Дунав, наступиће и Ана Шакотић, Марија Станковић, Јована Срдановић и Бугарка такође њихова вршњакиња Нургул Салимова. Ово за њих неће бити алиби, јер су најмлађе, већ ће покушати да као такве помуте планове, ипак искуснијим колегиницама и изборе опстанак. Од 11.клубова највеће шансе за освајање титуле имају свакако три екипе и то: БАС-Београд, Јелица –Горачић, Рад-Београд па и Раднички Рудовци. Остали ће страховати за задње и предзадње место које их води у нижи ранг.

Обзиром да су турбуленције пренешене и на репрезентацију, односно отказивање прве клапе репрезентативаца, треба очекивати да ће прштати у дуелима где су наши репрезентативци ( Јелица против Итаке, Спартака, НШК-а и Руме )

Борба ветрова, борба ставова, електронких табли и борба столица...много тога ће бити у игри, нарочито у Ваљеву.

Све то шаховским сладокусцима даје наговештај да ће бити почашћени за шаховски спектакл, који нису скоро видели...

Meђународно првенство Војводине у сенци омладинског СКАНДАЛА 27.07.2018.

Кажу, ко губи има право и да се љути, али у овој представи и победник се наљутио.
Шаховски савез Војводине, уназад пар година, омладински шампионат Војводине је стапао у Међународно првенство Војводине и на тај начин спречио да омладинци између себе добију првака Војводине. Ко прихвати услове расписа, повлачењем свог првог потеза је сагласан са њим и нема право на примедбе. И ове године је А турнир био уједно и квалификација за омладински шампионат Србије.
Према правилнику ШСС, по два најбоља омладинца и две омладинке са подручја где се турнир игра, стичу право да играју омладински шампионат  Србије. Док је код младића постојала неизвесност, јер их је било више, код девојака или девојчица унапред се знало, Невена Радулов и Марија Станковић, следеће године играће на шампионату Србије, јер су биле једине на А турниру. Играла је на А турниру и Анђела Матовић као омладинка, али пошто је из Београда није улазила у конкуренцију.
На распису турнира стоји између осталог да награде добијају најбоље жене за играчице из ШСВ регистроване за 2018 годину. Очекивано пошто су Светлана Стојадинов, Данијела Грујић и Симана Матковић такође биле једине сениорке, очекивано је било да се поред Невене Радулов, појави и Марија Станковић. То се није десило. Прозвана је Анђела Матовић и ако је испод Марије на табели. Након завршетка церемоније пришао сам директору турнира Синиши Дражићу и замолио га да ми појасни зашто је то тако. У маниру неуспелих комедијаша, рекао ми је да видим са Данком Боканом и ако стоји потпис Дражића испод расписа. Није желео да даље расправља након тога, а жеље нисам имао ни ја. Треба праштати нечију грешку, али ако се то понавља, то прераста у безобразлук, који се не треба толерисати.
Покушао је ствар да изглади и председник ШСВ Зоран Станимировић, тако што је покушао мени да уручи Маријин поклон, па на крају и Марији. Њеном одлуком, поклон је вратила Синиши Дражићу и захвалила му се.
Овде није реч о поклону, овде је реч о (не)поштовању. Након дугог пута из Новог Сада пребирао сам утиске и покушао да рашчланим ствар како бих што рационалније реаговао. Превагу је донео позив из Вршца. Господин Радулов, отац Невене, ми се обратио са речима: Не знам коме бих могао да се обратим, у овом моменту, па сам позвао тебе. Невена ме је звала из Новог Сада и кроз сузе ми рекла, како није добила ни пехар, нити су је прогласили за омладинску првакињу Војводине.
Морам истаћи да ме је изузетно погодио телефонски разговор. Дакле, размишљамо о истом. Непоштовање је мала реч, јер не може да се отргне утиску обичног посматрача тај чин стављања омладинки у други план. Где је ту родна равноправност, морали су то знати. То је уједно и начин размишљања тог истог директора турнира и о омладинцима. Нисмо чули од „шаљивџије у покушају“ да је Вук Жегарац омладински првак Војводине, а Дејан Оморјан вицешампион и да су се заједно са Невеном и Маријом пласирали на предстојећи шампионат. Зашто на то трошити време...Нећу да коментаришем да је сјајни момак Илинчић добио медаљу ( није био на додели ) омладинску и ако није омладинац (1997) годиште ( требао Рутешић добити ) ?
Тражио сам од председника ШСС, тражим и тражићу да се гласа за неповерење Синише Дражића као директора овог турнира. Они који га и после овога буду подржали, верују у њега и дају му зелено светло да чини још горе ствари.
Синиша Дражић има и својих позитивних ствари, поред тога што је велемајстор, прича неколико светских језика и анимира странце да дођу на турнир који је под покровитељством града Нови Сад и Покрајинског секретаријата за спорт и омладину.
Даје та крава пуно млека, али често канту са млеком и проспе, па се питамо исплатили се да је и даље држимо.
Очекујемо од стране ШСВ да се у званичном саопштењу извине омладинским шампионима Војводине и изда саоштење око пласмана за омладински шампионат. О заборављеним ( бар) медаљама и пехару нећу да причам...јер керамичка фигура није трофеј.
Надам се да ће ово бити последњи омладински шампионат у овом скандалозном формату, где шампион може да постане шампион, а да се не састане са омладинцем у девет кола. За тако нешто  је потребно да се обезбеде вредне награде, које ће привући најбоље омладинце да између себе пронађу најбољег. Исти рецепт, када је реч о наградама треба применити и за омладински шампионат Србије.
Овога пута у други план су пала три дупла кола на турниру, три турнира која нису почињали у исто време, па су судије морале да стишавају оне које улазе у турнирску салу. Не треба коментарисати ипак мале табле (4cm)  са пластичним фигурама, који су играчима сметали, а о преносу партија уживо не треба коментарисати.
Да ли су ово грешке које треба да се толеришу или не остављам да судите ви, ви, ви и ви...

РАСПИС

РЕЗУЛТАТИ

Мушка репрезентација шахиста са оштећеним слухом олимпијски шампиони 19.07.2018.

Прочитај више...

 

Појединачно и екипно првенствоосновних школа Србије 19.-20.5.2018.

РЕЗУЛТАТИ ЕКИПНО

РЕЗУЛТАТИ ПОЈЕДИНАЧНО

Прочитај више...

Зонска лига - Срем и Међуопштинска лига

Прочитај више...

КУП ВОЈВОДИНЕ - финале код нас у Бановцима од 27.04.-30.04.!!!23.04.2018.

Прочитај више...

ШК Бановци Дунав на Златибору23.04.2018.

РЕЗУЛТАТИ

КОМЕНТАР

12. кадетско првенство Србије 01.04.2018.

 Резултати

ЗАВРШНИ КОМЕНТАР

12. појединачно првенство Србије за шахисткиње за 2018. годину 16.03.2018.

Резултати

Турнир кандидата у току11.03.2018.

Пренос партија уживо

Прочитај више...

Осмомартовски турнир - Јована Рапорт - прва дама

Резултати

Завршено појединачно првенство ШСО Стара Пазова - Војка 2018

Правилник

Распис

Резултати

Прочитај више...

Отпутовала два мајстора 06.03.2018.

Прочитај више...

 Полуфинале Србије за жене и мушкарце – Каштел Ечка од 16.02. - 22.02.2018.

 Прочитај више...

25.кадетски фестивал Војводине -

6 медаља за добар дочек Нове године 30.12.2017.

Кликните на слику да видите и остале фотографије 

Прочитај више...

23. Екипно првенство Војводине у шаху за жене!!!

И ми смо део елите!

Други о нама: Спорт клуб

РЕЗУЛТАТИ

Кликните на слику да видите и остале фотографије КЛИК ЗА ЈОШ СЛИКА

Прочитај више...

Шаховски сусрет у Дому за смештај старих лица Андреа 21.11.2017.

 Прочитај више...

 

Изборна скупштина - борба против дахија15.11.2017.

Изборна скупштина је прошла. Појавили су се неки нови - стари кандидати. Изабрано је руководство, какво и заслужују клубови у Војводини.
У покушају да на сцену ступе људи који су се доказали као шаховски радници и који једини вуку овај спори воз, оклизнули су се на љигавом и блатњавом асфалту. Они који су победили, а где је већина кочничара, част изузецима, треба да се замисле куда воде и возе овај воз.
Моје обраћање није кукање и запомагање. Разлог обраћања јесте пре свега захвалност најстаријем српском клубу НШК – у који ме је предложио као кандидата за председника ШСВ. Такође желим да се захвалим и људима који су имали поверења у мене и гласали у моју корист. Исто тако желим да се захвалим и осталим кандидатима, који нису гласали за мене, јер не бих био спреман да у онако изабраном саставу будем ваш председник.
Као и до сада, борићу се за интересе шаха и шахиста, а пре свега за будућност која се огледа у кадетском шаху.
Изабраном руководству желим срећу, поштење и предузимљивост у раду, како би се створила добра и позитивна клима у војвођанском шаху. И на крају како рече један стари шаховски радник, време је да се закопају ратне секире, али исто тако да се аргументовано и критички односимо према раду ШСВ, што ћу као и до сада чинити.

                                                                   Миодраг Станковић

8. дечији турнир на Дунаву 28.10.2017.

Прочитај више...

IM MEMORIAM Сава Панковић         (1927 - 2017)

  Дугогодишњи шаховски тренер, познати лингвиста и наставник руског језика и књижевности, Сава Панковић преминуо је после краће и тешке болести у 91-ој години живота. Више од пола века држао је редовну школу шаха у родним Новим Карловцима - Сасама и Инђији и као поуздани играч наступао за легендарни тим С.К. "Железничар" из Инђије. Под вођством цувеног југословенског шаховског радника Стојана Дивића, Сава Панковић је са Мирсадом Љуцом, Јованом Зрнићем, Савом Живковићем и друговима пропутовао уздуж и попреко шаховске меридијане и паралеле дуж читаве Европе, проносећи славу Српског и Југословенског шаха као тадашње велесиле древне игре.
  Из његове школе шаха израстао је и донедавно светски првак шахиста са оштећеним слухом Владимир Класан, као и читава плејада познатих мајсторских кандидата: Николић Стеван, Александар Кениг, Милан Божиц и други. Несебично преносећи тајне шаха, Сава је као интелектуалац и педагог првог реда деци усађивао не само љубав према магичним црно-белим пољима, већ и спознају да су поштовање противника, борбеност, истина и логичко размишљање саставни део спортског духа и развоја младих људи.
  Сава Панковић ће остати упамћен као један од највећих и најпристојнијих интелектуалаца модерног доба у Инђији и широј околини. Као примеран породичан човек и врхунски лингвиста, користио је сваки слободан тренутак за дружење са шаховском таблом. Уз благонаклоност Богиње Каисе, верујем да са својим друговима у вечности поново наизменично повлачи "по један бели дан и по једну белу ноћ", али им часовник више не откуцава време.

            Велимир Петрушић, новинар Радио телевизије Војводине

Сремске битке!!! 21.09.2017.

Прочитај више...

Прва лига Србије 11.09.2017.

Завршни коментар

Прочитај више...

Шахисти демонстрирали силу у Сплиту 23.08.2017.

Спортске игре младих 17. - 22.08.2017.

Прочитај више...

 

8.међународно првенство Војводине 2017 24.07.2017.

Прочитај више...

IN MEMORIAM: Слободан Зорић

(1938 - 2017)

Прочитај више...

Видовдански турнир код нас 28.06. -05.07.2017.

Прочитај више...

Сениорско појединачно европско првенсво 30.05.2017.

РЕЗУЛТАТИ

УЖИВО

 

Републичко школскс такмичење у Београду 16.05.2017.

Прочитај више...

Кадетски фестивал Србије-12 шампиона18.04.2017.

Прочитај више...

Завршено општинско првенство Старе Пазове 10.03.2017.

Прочитај више...

Интервју са: Ацом Инђићем 08.03.2017.

Прочитај више...

Светосавски екипни турнир кадета30.01.2017.

Прочитај више...

Кадетски фестивал Војводине 09. - 13.01.2017.

Прочитај више...

Новогодишња честитка 31.12.2016.

Прочитај више...

Европско школско брзопотезно првенство 26.12.2016.

Резултати

Нови Сад - 23. дечји турнир шах у школе 11.12.2016.

Прочитај више...

Витез 2016 04.12.2016.

Прочитај више...

Магнус Карлсен првак Света 01.12.2016.

Прочитај више...

Завршена друга лига Србије - група Војводина 18.11.2016.

Резултати

Прочитај више...

Отворено првенство Србије у шаху - Вук Жегарац постао ФИДЕ мајстор

Резултати

Коментар светског првенства

15.11.2016.

Прочитај више...

I меморијал Адама Ђерђија

15.11.2016.

Прочитај више...

Светско кадетско првенство - Батуми 30.10.2016.

Резултати

Коментар

Екипно првенство Војводине - жене 24.10.2016.

Коментар

Друга лига Србије - група Војводина 2016 - коментар 03.10.2016.

Прочитај више...

Лиге Војводине -заврешен јесењи део 02.10.2016.

Прочитај више...

Кадетско светско првенство 04.10.2016.

Прочитај више...

Стопама наших предака 18.08.2016.

Летњи турнир 15.06.2016.

Након пролећног дела и доста активности које је екипа ШК Бановци Дунав имала, дошао је на ред и онај необавезни део, који је можда и најважнији.
Тада се екипа окупља, сумирају се резултати, разговара, саветује, шири позитивна енергија и све оно што је потребно како би клуб био и даље јак.
Окупиле су се све три екипе. На жалост, због обавеза не може се увек ускладити да сви буду на окупљању, али је било играча из све три екипе.
Кратко се осврнуло на резултате које су екипе имале у купу и првенству, похваљени појединци, најављен Видовдански турнир и оно што нас очекује у другом делу сезоне.

На почетку су столови били затрпани пецивима и соковима који су послужени, а након тога су одиграна два турнира. Један су одиграли почетници, а други турнир и то појединачни су одиграли чланови прве и друге екипе.

Победио је ФМ Славко Азарић испред његовог ученика Милоша М Станковића и Далибора Жежеља.

Делић добре атмосфере можете да видите и на сликама које вам представљамо уз резултате са самог турнира.

РЕЗУЛТАТИ

РЕПУБЛИЧКО школско такмичење у Нишу 21. - 22.05.2016.

Прочитај више...

Завршено кадетско првенство државе 08.05.2016.

Прочитај више...

6 медаља за Бановце Дунав 13.01.2016.

РЕЗУЛТАТИ

Прочитај више...

Завршен дечији турнир у ШК Бановци Дунав

Прочитај више...

ОТВОРЕНО ПИСМО ИЗВРШНОМ ОДБОРУ ШСВ 16.12.2015.

ОДГОВОР:

РЕЈТИНГОВАЊЕ ДЕЧАКА ДО 14 ГОДИНА !

Прочитај више...

 

Отворено писмо ШК Бора Костић 06.12.2015.

Прочитај више...

 

ТРАДИЦИОНАЛНО КОД НАС ДЕЧИЈИ ТУРНИР У СТАРИМ БАНОВЦИМА 31.10.2015.

РЕЗУЛТАТИ

 

Шаховски савез Војводине изгубио компас 06.10.2015.

Шаховска јавност треба да зна, мада познаваоци шаховских прилика у Војводини и Србији знају како се ради у нашим савезима.

Овога пута прича је у ШСВ. На челу савеза је председник Мирослав Копања. Има огромну вољу и жељу да се нешто уради у савезу, али је на жалост окружен лешинарима који му продају маглу. Набеђени тренери, судије, велемајстори итд.
На кључној функцији је већ годинама Данко Бокан једини стручан у савезу и једини који прима плату према нашим сазнањима. Човек који је завршио ДИФ одсек шаха у Русији. На жалост, због приватних послова и тешког живота какав се данас живи у Србији, принуђен је да се са савезом сусреће у мимоходу, а главна спона и човек који ради све у ШСВ је Петар Миличевић. На жалост ни он није свемогућ. Он практично мења Данка Бокана. То уосталом сви шаховски радници и знају, јер када окренете 021/420-378 јавља вам се Пера.
Бокан се јавља само на мобилни телефон, а ако вам се и јави, често је на састанку уз проверену љубазну реченицу:“ Матори, да ли је нешто хитно, зовем те вечерас“
Сигурно, они који су га звали препознају ову реченицу.

Е када овако функционише савез уз диригентску палицу маштовитог велемајстора, настају представе, каквих нема ни у циркусу.

Сетимо се само кадетског фестивала у Врбасу. Храна очајна у хотелу, плафон је пао у једној од соба, добро што нико није страдао. Уосталом, на другим сајтовима можете читати коментаре оних који су у том хотелу боравили. Ми који на срећу нисмо, чули смо жалопојке. Таквих егзибиција савеза има на претек...

Разлог оваквог обраћања и преливена чаша дошла је данас када је објављен распис за 2 лигу Војводине за мушкарце и Отворено екипно првенство за жене које треба да се одржи у Новом Саду.

Шаховска јавност треба да зна да се јавним позивом ( уклоњен са сајта ШСВ??? и  чијом наредбом ) отворила могућност да се учествује на тендеру за коорганизатора 2 лиге за мушкарце група Војводина.
Након отварања понуда које су извршене 16.09. констатовано је да има 4 понуде. На основу пуномоћја састанку су присуствовали испред хотела Новела уно Милан Скоко и Миодраг Станковић.
Отварању понуда је присуствовао и Драгољуб Рацић, Петар Миличевић, гле чуда Данко Бодан и у „пролазу“ господин ВМ Синиша Дражић ( задржао се до краја дајући коментаре док је Пера читао понуде!!! )
Поред Новеле уно, понуде је дала Кућа фудбала тј. Хотел лукс из Старе Пазове, Суботица ( имена хотела не могу да се сетим ) и хотел Сајам Нови Сад.
Након извршеног отварања констатовано је да једине понуде које задовољавају тражене услове су Сајам са ценом од 2250,00 двокревента соба и Новела уно 2400,00 двокревентна соба.
Јасно, хотел Сајам је дао најбољу понуду. Међутим чињеиница да је од 11 клубова 5 из Срема, а услед економске ситуације, владало је и мишљење међу присутнима да се то може уважити и дати домаћинство Новим Бановцима.
Предлог је био и да пошто се није расписао тендер Отвореног екипног  првенства за жене, домаћинство повери Новели уно.
Речено је да ће извршни одбор све размотрити. Ето дочекали смо да после равно 20 и више дана Извршни одбор ШСВ донесе тако важну одлуку.
У неформалном разговору са „Маторим“( читај Данко Бокан) речено ми је да је интерес да буде што више женских екипа и да ће се због тога играти у Новом Саду. Када сам му напоменуо да је и интерес клубова из Војводине да се игра у Срему због броја екипа из Срема, поклопио ме је са гласањем клубова, које је кажу било 8-3 за Нови Сад. Нас, а ни Стару Пазову нису звали, а кажу да је Банатско Ново село било за Новелу уно. Замислите  екипе из Срема, Срем који још није потврдио учешће и ОМЛАДИНАЦ ИЗ НОВИХ БАНОВАЦА нису за то да се игра у Новим Бановцима?!

Добро, легитимно је право ИО да донесе такву одлуку за мушку лигу и честитам хотелу Сајам на добро датој понуди и победи на позиву.
Оно што ми је засметало јесте покушај лоповлука од стране ШСВ који на своју руку повећава цену пансиона и ставља цену од 2450,00.
Уколико је то тако, Новела уно има бољу понуду од 2400,00. На основу ког закона ШСВ даје себи за право да повећа цену пансиона за 200,00 динара. Проблем је изгледа што смо Милан  Скоко и ја приствовали отварању.

Колики безобразлук лежи у људима који су донели одлуку да ипак повећају цену пансиона не може да се измери.
Лично сам их упозоравао да ће уколико на тај начин одраде распис, шаховска јавност бити упозната, али и државни органи који ће се позабавити са законитошћу наведеног.
Уколико су то одрадили на легитиман и регуларан начин у шта сам сто посто сигуран да нису, спреман сам да им се извинем.
Уколико се докаже да су кршили закон и „фингирали“ цену пансиона, тражим од председника ШСВ, секретара и осталих чланова ИО неопозиве оставке. Мирољубе Стојковићу, Бодирога, Станимировићу, Декићу и Маравићу! Погледајте се у огледало!
Себе не можете да лажете, знате добро истину!  Немојте због ситних интереса ( суђења и ручкова ) да изгубите кредибилитет. Знам да се тешко живи, а зар дотле морате ићи!
О свима њима имам високо мишљење. О једном кога са намером нисам поменуо нећу да коментаришем, јер сам се лично уверио колико је „прљав“ и „покварен“ играч.

Шаховска јавност и шаховски радници због доброг битисања шаха не смеју да дозволе начином вожње овог ШСВ. „Оборили су много пешака, прекшили многе прописе и треба им се одузети дозвола“.

Време је да на чело ШСВ дођу људи од идеја, људи који у својом клубовима раде 365 дана у години. Таквих клубова попут ШК Бановаца Дунав има још. Лаћарак, Једнота, Раднички Шид, Бриле Рума, Кленак, Путинци, Сента, Кикинда, Зрењанин, Панчево, Вршац итд.

ШК Бановци Дунав поседују одличну школу шаха. И ако се суочавамо као и сви са финансијским проблемима, настојимо да их превазиђемо да би смо децу извели на прави пут. На задњем фестивалу ШСВ узели смо два злата и два сребра. Најуспешнији смо клуб по том критеријуму. Друга екипа саствљена од деце је ушла у 3 лигу. Имамо за разлику од већине клубова женску екипу која је саствљена од играчица из нашег места. Марија Станковић је бисер наше школе.
Међутим због ових дешавања, на вечерашњој хитној седници ИО клуба, а на основу причитаних расписа, договорено је да се женска екипа не пошаље на екипно првенство Војводине.
Тражимо такође од ШСВ да документују наплату коју су извршили од клубова који ранијих година нису слали женске екипе, а били су у обавези! Пре свега алудирам на Омладинац из Нових Бановаца, клуб који живи 8 дана у години. О дуговима тог клуба према играчима, ако постоје нека причају сами играчи ...
О омладинском шампионату који су спојили са Међунарним првенством Војводине нећу ни да коментаришем.
Упропастиће својим неделовањем ову сјајну децу који пажњу имају једино од својих родитеља. Страгегија и планови су остављени у диму, запрљаним тањирима и попијеном пићу...
Доста неправде, доста мешетарења...

Председник клуба:

Миодраг Станковић

Зонска лига Срема - ДЕЦА ШАМПИОНИ04.09.2015.

Прочитај више...

 

ВИДОВДАНСКИ ТУРНИР У БАНОВЦИМА 20. - 26.06.2015.

Прочитај више...

 

9 КАДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ СРБИЈЕ

09.-17.04.2015.

Четири медаље за Бановце Дунав

Резултати

Завршни коментар - Прочитај више...

Понижавање победника турнира (пише Радмила Ковачевић) 20.03.2015.

И ШК Бановци Дунав су имали свог представника на женском турниру Марију Станковић, која је у склопу припрема за Кадетски Србије била 17. Овога пута није повод анализа учинка наше играчице, већ вапај или апел једне од играчица. Као клуб увек ћемо се трудити да заштитимо интересе шаха, па смо увек спремни да чујемо и једну и другу страну. Овога пута Радмила Ковачевић је обавестила председника клуба ШК Бановци Дунав о догађају који је следио после турнира, а  након одобрења  писмо објављујемо у целости.  Иначе писмо је преузето са Вечитог шаха.

Прочитај цео текст

Школска такмичења 2015

Прочитај више...

 

Опет исто – шампионати Србије

16.03.2015.

У другој половини смо марта, а званичне објаве где ће да се одржи сениорско мушко и женско, као и кадетско првенство још увек нема.

Тек 3 фебруара је објављен позив потенцијалним понуђачима за организацију сва три шампионата. Улог потенцијалног домаћина би био велики за данашње услове.
ШСС је у позиву тражио да понуђач обезбеди за мушко сениорско 750000 ( седамсто и педесет хиљада динара ) за женско сениорско 450000 ( четири стотине педесет хиљада динара ) и за кадетски шампионат 222 пансиона, што приближно вреди цифри од 1500000 ( милион и пет стотина хиљада динара ).

Време у којем живимо није погодно за спорт. Недостатак финансијских средстава је главни проблем.
Услед тога, број деце на кадетским шампионатима је све мањи. То се најбоље могло видети на одржаном кадетском Војводине у Врбасу 2015.

Прича се по круговима да ће се предстојећи кадетски шампионат одржати у Шумарицима у Крагујевцу. До тога је остало још 25 дана.

Јако мало времена да би се родитељи и клубови организовали, како би пронашли финансијска средства која нису мала.

Оно што је више пута предлагано и у разговорима означено као добро, још увек се не примењује. Треба на време расписати конкурс за организацију неког шампионата. Показало се да овако како је рађено не ваља. Већ сада треба расписати позив заинтересованима за организацију важних догађаја за ШСС у 2016 години.

Руководство ШСС треба озбиљније да се позабави менаџерисањем, односно проналажењем донатора и спонзора одређених шампионата.

Досадашња политика се сводила од способности једног човека, углавном председника савеза. Остали чланови, а има их 11 као да нису заинтересовани или способни да помогну. Како функционише савез тако функционише и већина клубова. У извршне одборе треба бирати стручне људе и људе способне да нађу спонзоре за шаховска такмичења. На жалост, таквих људи у нашем савезу је јако мало и данас се своди на то да ли ће „Копи“ ( надимак председника ) успети да обезбеди средства.

Тако савез не сме и не може да функционише. Зарад трулих компромиса приликом делегирања у ИО долазе често неспособни људи за савез, а способни за себе. Зову их и „јагњеће бригаде“, али шта се ту може. Више пута је предлагано да у тела ШСС, па и у остале савезе уђу људи који су спремни да раде и доприносе шаху.

Они који могу да помогну или су маргинализовани или не желе да се намећу у унапред изгубљеној партији против „јагњећих бригада“

У проналажењу модуса и побољшању савеза предсенику савеза желим пуно среће, али и храбрости да се избори са проблемима.

 

ЗАВРШЕНО 22 кадетско првенство Војводине

14.01.2015.

Резултати

Прочитај више...

Избор спортисте године РТВ Стара Пазова 18.12.2014.

Прочитај више...

 

Завршен Видовдански рејтинг турнир код нас од 28.06.2014.

Вучинић победио

Спонзор за све штампане материјале и рекламе

Резултати

Партије ПГН

Прочитај више...

 

Завршен Кадетси фестивал Србије 23 априла

победници позвани на Видовдански турнир 23.04.2014

Резултати

 

3 МЕДАЉЕ ЗА БАНОВЦЕ ДУНАВ!!!

   - низ настављен - 13.01.2014.

РЕЗУЛТАТИ

Прочитај више...

Светско кадетско првенство у УАЕ - Ал Аин од 17. до 29.12.2013. ( Марија Станковић ) 28.12.2013.

Гостовање у јутарњем програму РТСП

Резултати

O Ал Аину 

Прочитај више...

Кадетски шампион Србије из Бановаца Дунав!!!06.05.2013.

Прочитај више...

Три злата за Бановце Дунав 2013 13.01.2013.